A d v i e s b u r e a u   v o o r   b o u w f y s i c a

Jacobskerk Vlissingen

In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.
begijnhof breda
In opdracht van Bestuur Begijnhof Breda deed Climatic Design Consult onderzoek en analyseerde opties die leiden tot op de toekomst afgestemde verduurzaming en energieconcepten voor het Begijnhof te Breda. Daarbij gelden als belangrijke randvoorwaarden de monumentale status en het beheersen van de woonlasten voor woningen met huur onder de liberalisatiegrens.

De beste strategie voor opwekking van warmte op korte termijn is vooralsnog alle opties open te houden en nog geen investeringen te doen aan het verwarmingssysteem. Wel kan bij het vervangen van keukens, vooruitlopend op aanpassing van het verwarmingssysteem, worden overgegaan op elektrisch (inductie) koken. Verzwaring van de elektriciteits-aansluiting is dan wel alvast nodig. Dat vergt graafwerkzaamheden.

Het op een voortvarende, maar rationele manier beperken van de vraag naar warmte is nu al economisch haalbaar, uit comfortoverwegingen wenselijk en ter voorbereiding op duurzame opwekkers en beperking van energiekosten voor huurders noodzakelijk. Door te koersen op isolatiemaatregelen en andere besparende technieken waarmee ook op midden temperatuur of zelfs lage temperatuur warmte kan worden afgegeven neemt de mogelijke inzet van verschillende duurzamere bronnen aan de woningen toe.
dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.

In opdracht van de stichting BOG te Zutphen, een samenwerkingsverband van diverse stichtingen die stammen uit de negentiende eeuw, onderzocht en analyseerde Climatic Design Consult  opties die  leiden tot op de toekomst afgestemde verduurzaming en energieconcepten voor typische complexen arbeiderswoningen. Daarbij golden als belangrijke randvoorwaarden de monumentale status van diverse complexen en de doelgroepen, te weten kleine huishoudens/ wooneenheden onder de liberalisatiegrens.
uitbouwen buiten isoleren 1
Later toegevoegde uitbouwen met buitenisolatie herkenbaar maken als een latere toevoegingboijmans3
Climatic Design Consult (CDC) werkte mee aan scenariostudies voor de restauratie van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Voor de ontwikkeling van scenario’s voor groot onderhoud van Museum Boijmans van Beuningen zijn voor tal van aspecten impliciet of expliciet uitgangspunten aangehouden. Er zijn uitgangspunten aangegeven voor een aantal bouwfysische aspecten, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen:
- Scenario 1: “noodzaak”, voldoen aan wet- en regelgeving + herstel achterstallig onderhoud.
- Scenario 2: extra duurzaamheidsmaatregelen/verbetering beheersbaarheid museumklimaat.
De scenariostudies hebben geleid tot een plan voor restauratie dat nu in gang is gezet. Ze hebben een lang geschiedenis waarbij CDC ook langdurig betrokken is geweest.

2006 Haalbaarheid verplaatsing/aanpassing klimatiseringsinstallatie Van der Steur
2007 Analyse kansrijke opties energiebesparing technische installaties
2008 Verbouwing/verplaatsing prentankabinet en restauratieaterlier; bouwfysisch en installatietechnsich advies
2016 diverse rapportages kozijnen en Van der Steurgebouw die zijn ingebracht in de scenariostudie 2017
2017 Scenariostudie groot onderhoud in opdracht van gemeente Rotterdam

boijmans2

Projectnagement & adviseur bouwkunde ToornendPartners
Restauatie & architectuur: Walraad Architecten
Adviseur installatietechniek: Sweco Nederland BV
Adviseur asbestzaken: Lyons Brokery BV
Adviseur bouwfysica: Climatic Design Consult (CDC)

Bijdragen CDC:
  • Randvoorwaarden daglichttoetreding (inclusief terugblik op daglicht in reisverslag Van der Steur en Hannema), zie ook dit artikel.
  • Vervangen kozijnen westgevel Van der Steurgebouw; bouwfysische analyse en oplossingsvarianten
  • Puien van der Steurgebouw; oplossingsvarianten voor scenariosstudie
  • Scenario’s lichtkappen Museum Boijmans van Beuningen
  • Van der Steurgebouw; uniformiteit condities bij schilderijen aan buitengevel
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC
BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel
broederhuis voorgevel
Aan de Postjesweg in Amsterdam is het voormalige Broederhuis verbouwd naar woningen en horeca. Nadat het gebouw in de afgelopen jaren meerdere functies heeft gehad waaronder moskee, zijn er nu 32 appartementen in het U-vormige gebouw opgenomen: dertig startersstudio's en twee riante appartementen. In het voorblok is op de begane grond horeca gevestigd.

Broederhuis entree horeca

Opdrachtgever: Archangel Bouw Amsterdam
Architect: Villanova Architecten, Rotterdam
CDC: bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

Het werk aan de klushuizen Sint Martenshof te Arnhem begint de afronding te naderen. De steigers aan de achterzijde van de woningen aan de Nijhoffstraat zijn weggehaald en het resultaat aan die zijde wordt zichtbaar. Zie sintmartenshof.wordpress.com
sint martenshof

Paulus van Vliet ontwikkelde het eerste plan voor de herbestemming van de Heilig Hartkerk te Utrecht. In opdracht van Geelen Bouw (tegenwoordig PLegt Vos) gaf CDC bouwfysische en akoestische adviezen bij het plan van Rokus Visser voor de inbouw van appartementen in deze voormalige kerk. De transformatie vond plaats in 1999. Het complex staat tegenwoordig bekend onder de naam Rosarium, zie

http://www.plegt-vos.nl/referenties/transformatie/herbestemming_voormalige_heilig_hartkerk_te_utrecht/

hm blokker a4 01 verkleindHet Blokkerpand Hoogstraat 196 te Rotterdam is een gemeentelijk (wederopbouw) monument. Kraaijvanger-Urbis ontwierp renovatie en restauratie van de gevel. In opdracht van Blokker Holding adviseerde Climatic Design Consult over bouwfysische, met name vochttechnische, aspecten bij de detaillering
gevel DKKDe ontvangstruimten van De Kleine Komedie worden verbouwd. denieuwegeneratie (www.denieuwegeneratie.nu) heeft een ontwerp gemaakt voor aanpak van entree, foyers en barren.

Architectenbureau Ruud Visser ontwierp samen met Peter Boer een woning in een voormalig Noors kerkje aan de Rotte. ArchitectuurNL publiceerde het resultaat in #02/2011. Climatic Design Consult adviseerde het installatietechnische concept en de bouwfysica.
foto: René de Wit
ruudvisser5

gevel aki
Marx & Steketee architecten ontwerpen in opdracht van ArtEZ de herbestemming van de voormalige textielfabriek Tetem II te Enschede tot kunstacademie voor diverse kunstvormen (de AKI). Zie ook:  http://issuu.com/architectenweb/docs/architectenweb-magazine_01/33

luchtfoto klein 4
 

Het College van Bestuur heeft besloten het tijdelijke gebouw voor de faculteit Bouwkunde,  BK City, als blijvende huisvesting aan te merken. Om het gebouw verder te ontwikkelen voor een duurzame toekomst start de faculteit het project BKCity SLIM: ontwikkeling tot een spraakmakend duurzaam gebouw met hoge architectonische kwaliteit en aandacht voor de monumentale waarde.

sterrehof1Vlakbij Utrecht Centraal treinstation staat een karakteristiek ensemble van oude arbeiderswoningen. Projectontwikkelaar Geelen Projecten renoveerde de woningen en gaf ze een nieuwe indeling. CDC adviseerde over bouwfysische aspecten.

Lindenberg gevel entreeHet Steigertheater heeft een plek gekregen in de Lindenberg in de ruimten waarin de centrale bibliotheek was gehuisvest. Daaraan is ook een foyer met restaurant toegevoegd.

hoofddorpweg1Ymere renoveert een woningblok aan de Hoofddorpweg in Amsterdam: de woning worden opnieuw ingedeeld en van thermische isolatie en geluidisolatie voorzien. Een deel van de woning moet tegen geluid van de drukke Hoofddorpweg beschermd worden.

CDC in beeld

CDC participeerde in de winnende tender voor deelgebied C/D van Podium Lelylaan: Het Cornelium

upd OZ ThePodium Native copyrightWAX
Impressie van OZ.

Het Cornelium beslaat de kavels C en D van Het Podium Lelylaan. Een extensieve ontwikkeling tussen station Lelylaan en de westelijke A10. Beide kavels zijn onlosmakelijk met elkaar verbouwen in een monumentale en nieuwbouw opgave. Monumantaal vanwege het jonge monemunt van Ingwersen (https://www.architectuur.org/ingwersen.php).

Jacobskerk Vlissingen

In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.
dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC
Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt
BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel
Samen met Dura Vermeer, Villanova, Wessel & Van Geffen, Lomans en Tentij won CDC de tender voor de uitbreiding van basisschool de Kameleon: Kameleon