A d v i e s b u r e a u   v o o r   b o u w f y s i c a

Een team van MAS architectuur en OVVIA ontwierp de energietransitie van het voormalige groot-seminarie annex klooster Bovendonk te Hoeven, ten behoeve van de nieuwe functies als congrescentrum, hotel en bedrijvencentrum. Het oorspronkelijke gebouw is ontworpen door Pierre Cuypers als grootseminarie en buitenoord en gebouwd rond 1907. CDC adviseerde hoe de historische houtconstructies in condities kunnen worden gehouden bij het uitvoeren van isolatiemaatregelen, die de duurzaamheid van die houtconstructies niet aantasten.
begijnhof breda
In opdracht van Bestuur Begijnhof Breda deed Climatic Design Consult onderzoek en analyseerde opties die leiden tot op de toekomst afgestemde verduurzaming en energieconcepten voor het Begijnhof te Breda. Daarbij gelden als belangrijke randvoorwaarden de monumentale status en het beheersen van de woonlasten voor woningen met huur onder de liberalisatiegrens.

De beste strategie voor opwekking van warmte op korte termijn is vooralsnog alle opties open te houden en nog geen investeringen te doen aan het verwarmingssysteem. Wel kan bij het vervangen van keukens, vooruitlopend op aanpassing van het verwarmingssysteem, worden overgegaan op elektrisch (inductie) koken. Verzwaring van de elektriciteits-aansluiting is dan wel alvast nodig. Dat vergt graafwerkzaamheden.

Het op een voortvarende, maar rationele manier beperken van de vraag naar warmte is nu al economisch haalbaar, uit comfortoverwegingen wenselijk en ter voorbereiding op duurzame opwekkers en beperking van energiekosten voor huurders noodzakelijk. Door te koersen op isolatiemaatregelen en andere besparende technieken waarmee ook op midden temperatuur of zelfs lage temperatuur warmte kan worden afgegeven neemt de mogelijke inzet van verschillende duurzamere bronnen aan de woningen toe.

Asscher1
Het Asschergebouw uit 1907 en voormalige diamantslijperij is getransformeerd naar woningen, horeca en kantoren. Het prachtige gebouw met verschillende stijlkenmerken, vaak verfijnd gedetailleerd, bestaat in hoofdopzet uit een langgerekt hoofdgebouw met aan de oostzijde een geaccidenteerd verhoogde toren. Het gebouw is voorzien van ruime daglichtopeningen om de slijpers goed zicht te geven op hun werk. De ruimten zijn royaal hoog. Die kwaliteitskenmerken heeft architect Villanova behouden.

In opdracht van de stichting BOG te Zutphen, een samenwerkingsverband van diverse stichtingen die stammen uit de negentiende eeuw, onderzocht en analyseerde Climatic Design Consult  opties die  leiden tot op de toekomst afgestemde verduurzaming en energieconcepten voor typische complexen arbeiderswoningen. Daarbij golden als belangrijke randvoorwaarden de monumentale status van diverse complexen en de doelgroepen, te weten kleine huishoudens/ wooneenheden onder de liberalisatiegrens.
uitbouwen buiten isoleren 1
Later toegevoegde uitbouwen met buitenisolatie herkenbaar maken als een latere toevoegingboijmans3
Climatic Design Consult (CDC) werkte mee aan scenariostudies voor de restauratie van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Voor de ontwikkeling van scenario’s voor groot onderhoud van Museum Boijmans van Beuningen zijn voor tal van aspecten impliciet of expliciet uitgangspunten aangehouden. Er zijn uitgangspunten aangegeven voor een aantal bouwfysische aspecten, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen:
- Scenario 1: “noodzaak”, voldoen aan wet- en regelgeving + herstel achterstallig onderhoud.
- Scenario 2: extra duurzaamheidsmaatregelen/verbetering beheersbaarheid museumklimaat.
De scenariostudies hebben geleid tot een plan voor restauratie dat nu in gang is gezet. Ze hebben een lang geschiedenis waarbij CDC ook langdurig betrokken is geweest.

2006 Haalbaarheid verplaatsing/aanpassing klimatiseringsinstallatie Van der Steur
2007 Analyse kansrijke opties energiebesparing technische installaties
2008 Verbouwing/verplaatsing prentankabinet en restauratieaterlier; bouwfysisch en installatietechnsich advies
2016 diverse rapportages kozijnen en Van der Steurgebouw die zijn ingebracht in de scenariostudie 2017
2017 Scenariostudie groot onderhoud in opdracht van gemeente Rotterdam

boijmans2

Projectnagement & adviseur bouwkunde ToornendPartners
Restauatie & architectuur: Walraad Architecten
Adviseur installatietechniek: Sweco Nederland BV
Adviseur asbestzaken: Lyons Brokery BV
Adviseur bouwfysica: Climatic Design Consult (CDC)

Bijdragen CDC:
  • Randvoorwaarden daglichttoetreding (inclusief terugblik op daglicht in reisverslag Van der Steur en Hannema), zie ook dit artikel.
  • Vervangen kozijnen westgevel Van der Steurgebouw; bouwfysische analyse en oplossingsvarianten
  • Puien van der Steurgebouw; oplossingsvarianten voor scenariosstudie
  • Scenario’s lichtkappen Museum Boijmans van Beuningen
  • Van der Steurgebouw; uniformiteit condities bij schilderijen aan buitengevel
In opdracht van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken bracht Climatic Design Consult de alternatieven voor de bestaande radiatorverwarming in beeld. Daartoe werden de belangrijkste kenmerken en randvoorwaarden, onder andere voor behoud van kwetsbare cultuurgoederen, kort geanalyseerd.
SOZK Kats
Kerkje Kats
SOZK kerk baarland
Kerk
Baarland

SOZK WaterlandkerkjeKerk
Waterlandkerkje

interieur kerk parkstraatgemeente Arnhem

De vrijzinnig hervormde gemeente te Arnhem is eigenaar van de kerk aan de Parkstraat 31A te Arnhem: de Parkstraatgemeente. Dit gebouw naar ontwerp van de architecten Broekhuizen en Feenstra, stammend uit de dertiger jaren van de vorige eeuw, is een rijksmonument.

Om het gebruik van de kerk te intensiveren zijn aanpassingsplannen ontwikkeld door Maartje Kaper architecte BNA. Climatic Design Consult adviseerde met welke installatietechnische aanpassingen het thermisch comfort van de bezoekers optimaal kan worden verbeterd zonder nadelige gevolgen voor het orgel en met een maximale besparing op het energiegebruik.

Wessel de Jonge kreeg op basis van de visiepresentatie voor aanpak van het Hakagebouw in Rotterdam de opdracht van Dudok projectonwikkeling uit Dordrecht voor verdere uitwerking van de herbestemming.
hakagebouw rotterdam;
bron foto: uitvraag Dudok Groep

De visie van Wessel de Jonge architecten was mede gebaseerd op het installatietechnisch en bouwfysisch concept dat Climatic Design Consult inbracht op basis van een grondige analyse van het bouwhistorisch onderzoek van Susanne Fischer.

In de verdere uitwerking geeft adviesbureau Peutz bouwfysisch advies en wordt het installatietechnisch ontwerp uitgewerkt door Techniplan.

In november 2019 heeft het Haka-gebouw de prijs voor de 'Meest Markante Rotterdamse Vastgoedproject 2019'gewonen. Zie: https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/11/haka-gebouw-rotterdams-meest-markante-in-2019-101148990

broederhuis voorgevel
Aan de Postjesweg in Amsterdam is het voormalige Broederhuis verbouwd naar woningen en horeca. Nadat het gebouw in de afgelopen jaren meerdere functies heeft gehad waaronder moskee, zijn er nu 32 appartementen in het U-vormige gebouw opgenomen: dertig startersstudio's en twee riante appartementen. In het voorblok is op de begane grond horeca gevestigd.

Broederhuis entree horeca

Opdrachtgever: Archangel Bouw Amsterdam
Architect: Villanova Architecten, Rotterdam
CDC: bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

NEM Energy bouwt een nieuw hoofdkantoor. MVSA Architect ontwierp het moderne gebouw langs de A4 bij Zouterwoude.

20140424 104726 Blauwmutsenpad

CDC adviseerde over duurzaamheid en akoestiek. Alle verdiepingen zijn voorzien van hedendaagse flexibele werkvormen in een mix van kantoortuinen, overlegruimten en concentratieplekken. Voor internationaal overleg zijn er geavanceerde videoconferencering rooms.

cygnus gevel"Het Schip" is in gebruik. Het Cygnus Gymnasium heeft het bijzondere gebouw langs de Wibautstraat in gebruik genomen. Het ontwerp van J.B. Ingwersen, dat sterk geïnspireerd op de Unité d’Habitation van Le Corbusier, is gerenoveerd door Wessel de Jonge architecten.

Het werk aan de klushuizen Sint Martenshof te Arnhem begint de afronding te naderen. De steigers aan de achterzijde van de woningen aan de Nijhoffstraat zijn weggehaald en het resultaat aan die zijde wordt zichtbaar. Zie sintmartenshof.wordpress.com
sint martenshof

Bij conflicten tussen partijen wordt CDC regelmatig door rechtsbijstandverleners gevraagd haar bouwfysische en klimaattechnische kennis in te zetten voor een onafhankelijke expertise of contra-expertise. Door onze heldere rapportage en toelichting weten partijen elkaar meestal snel weer te vinden. Hierdoor kan een proces weer verder of worden afgesloten.

Miet AirNexit architecten ontwierp in opdracht van Bart Stok een beheerderswoning, werkplaatsen, een kasatelier en atelierverblijven op een voormalige minicamping te Beers (N.Br.). De morfologie verwijst naar kapschuren en een kas. De atelierverblijven hebben een begroeid plat dak, de locatie heeft een (zwem)ven gekregen.

voorgevel nieuwe kerk zierikzeeDe Nieuwe Kerk te Zierikzee  is gerestaureerd. Veel houtwerk in de kap was aangetast. In opdracht van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken heeft CDC achteraf de vochtcondities die tot aantasting hebben geleid geanalyseerd. De RCE heeft geadviseerd hoe de aantasting door huiszwam in de toekomst kan worden voorkomen.

SonnavilleOpdrachtgever: Unitt BV
Architect: Molenaar & Co achitecten

Voor de locatie in Hees zijn drie nieuwe woonblokken ontworpen. Eén blok is in 2011 gerealiseerd. Dit blok bestaat uit luxe appartementen met daaronder een parkeergarage. Hoewel veel glas in toegepast wordt doormiddel van overstekken en effectieve buitenzonwering voorkomen dat in de zomer oververhitting optreedt. Op deze wijze konden installaties eenvoudig en doeltreffend blijven. CDC adviseerde installatieteschniek en bouwfysica 

Paulus van Vliet ontwikkelde het eerste plan voor de herbestemming van de Heilig Hartkerk te Utrecht. In opdracht van Geelen Bouw (tegenwoordig PLegt Vos) gaf CDC bouwfysische en akoestische adviezen bij het plan van Rokus Visser voor de inbouw van appartementen in deze voormalige kerk. De transformatie vond plaats in 1999. Het complex staat tegenwoordig bekend onder de naam Rosarium, zie

http://www.plegt-vos.nl/referenties/transformatie/herbestemming_voormalige_heilig_hartkerk_te_utrecht/

kerk VlaardingenIn opdracht van Walraad architecten adviseert CDC de aanpassing van de verwarming in de Grote Kerk in Vlaardingen. De verlaging van het temperatuurniveau van de vloerverwarming met aanvulling van stralingspanelen die alleen bij gebruik van de kerk bij lage temperaturen aan zijn leidt tot een lager energiegebruik en stabielere vochtcondities bij een hoger comfortOns_Gebouw_5 Aan de Havenstraat tegenover de Oude Haven in Hilversum staat Ons Gebouw. Ons Gebouw is geroveerd door Molenaar & Van Winden architecten en in september geopend met woningen voor cliënten van Sherpa in het project geWoon op jezelf.

hm blokker a4 01 verkleindHet Blokkerpand Hoogstraat 196 te Rotterdam is een gemeentelijk (wederopbouw) monument. Kraaijvanger-Urbis ontwierp renovatie en restauratie van de gevel. In opdracht van Blokker Holding adviseerde Climatic Design Consult over bouwfysische, met name vochttechnische, aspecten bij de detaillering
gevel DKKDe ontvangstruimten van De Kleine Komedie worden verbouwd. denieuwegeneratie (www.denieuwegeneratie.nu) heeft een ontwerp gemaakt voor aanpak van entree, foyers en barren.

Architectenbureau Ruud Visser ontwierp samen met Peter Boer een woning in een voormalig Noors kerkje aan de Rotte. ArchitectuurNL publiceerde het resultaat in #02/2011. Climatic Design Consult adviseerde het installatietechnische concept en de bouwfysica.
foto: René de Wit
ruudvisser5

gevel aki
Marx & Steketee architecten ontwerpen in opdracht van ArtEZ de herbestemming van de voormalige textielfabriek Tetem II te Enschede tot kunstacademie voor diverse kunstvormen (de AKI). Zie ook:  http://issuu.com/architectenweb/docs/architectenweb-magazine_01/33

figuur blokskensCV de Zonnige Kempen heeft een prijsvraag uitgeschreven voor de restauratie van het monument van sociale woningbouw "De Blokskens" te Zandhoven en de toevoeging van negen nieuwe sociale woningen.

Happel Cornelisse Architecten won de prijsvraag en werkt het ontwerp verder uit.

figuur: Happel Cornelisse Architecten

luchtfoto klein 4
 

Het College van Bestuur heeft besloten het tijdelijke gebouw voor de faculteit Bouwkunde,  BK City, als blijvende huisvesting aan te merken. Om het gebouw verder te ontwikkelen voor een duurzame toekomst start de faculteit het project BKCity SLIM: ontwikkeling tot een spraakmakend duurzaam gebouw met hoge architectonische kwaliteit en aandacht voor de monumentale waarde.

Veenhuizen PlichtbesefHet gevangenishospitaal, inclusief de daarbij behorende dienstwoningen en het quarantainegebouw in Veenhuizen, allen rijksmonumenten, zijn gerestaureerd onder leiding van architect ir. Jan van den Burg.

hufgebouw2In opdracht van Provast maakte Wessel de Jonge, architecten BNA bv het plan voor de revitalisatie van de al 15 jaar leegstaande verdiepingen van het Huf-gebouw aan de Hoogstraat te Rotterdam.

maas1Midden in Rotterdam bij de Erasmusbrug met uitzicht op de Kop van Noord ligt het gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging "De Maas". Architect Wessel de Jonge ontwierp de restauratie waarmee de grote zaal in oude luister werd hersteld. De zaal bevat fraaie, opnieuw met de handgeschilderde details.

TimmerfabriekOptimale functionaliteit: uitstekende modelleer kwaliteit van het licht ten behoeve van timmerwerk. BOEi geeft CDC opdracht de kwaliteiten van dit monument middels een toegesneden bouwfysisch en installatie-technisch concept bij herbestemming te behouden.

bron foto: ZeelandNet

sterrehof1Vlakbij Utrecht Centraal treinstation staat een karakteristiek ensemble van oude arbeiderswoningen. Projectontwikkelaar Geelen Projecten renoveerde de woningen en gaf ze een nieuwe indeling. CDC adviseerde over bouwfysische aspecten.

Lindenberg gevel entreeHet Steigertheater heeft een plek gekregen in de Lindenberg in de ruimten waarin de centrale bibliotheek was gehuisvest. Daaraan is ook een foyer met restaurant toegevoegd.

BoymansHet depot van het museum bevond zich in de kelder onder grondwaterpeil. Het risico van waterschade diende verkleind te worden door een nieuw bovengronds depot. Molenaar & Van Winden Walraad architecten maakten een ontwerp voor de verplaatsing.

hoofddorpweg1Ymere renoveert een woningblok aan de Hoofddorpweg in Amsterdam: de woning worden opnieuw ingedeeld en van thermische isolatie en geluidisolatie voorzien. Een deel van de woning moet tegen geluid van de drukke Hoofddorpweg beschermd worden.

DADA gereed1Het biomedisch adviesbureau DADA Consultancy BV, gespecialiseerd in registratie van geneesmiddelen in Europa, was door groei op zoek naar nieuwe huisvesting. Architect Wim Kol heeft hiervoor een nieuw kantoor ontworpen in de vorm van twee gespiegelde cirkelsegmenten.

gevel dagIn opdracht van de gemeente Den Haag ontwierp Rocha Tombal architecten een nieuwe basisschool aan het Aletrinoplein in Den Haag.

CDC adviseerde architect Michel Tombal over:
- energieprestatie;
- ventilatie;
- daglicht;
- brandveiligheid.

vochtVochtklachten kunnen ontstaan in bijvoorbeeld kelders, woonkamers en slaapkamers, maar ook in bedrijfsruimten, kantoren e.d. Het verschijnsel kan zich openbaren in natte plekken, schimmelgroei, muffe lucht tot loslaten van stucwerk.

comfortmetingKlachten over het binnenklimaat als te koud, te warm en te weinig ventilatie met één oorzaak, zoals slecht functionerende ventilatie, zonwering of verwarming zijn vaak eenvoudig te traceren en verhelpen door een technische dienst of installateur. Lastiger wordt het als de klachten vager zijn en "eenvoudige" aanpassingen niet helpen of zelfs leiden tot een toename van klachten over tocht, geluid en temperatuur.

steinen1
De flats flats Eemstein en Zonnestein te Zwijndrecht zijn gerenoveerd en uitgebreid met meerdere optoplagen en aanvullende torens met hoogtes tot ca. 70 m: De Bakens. Genomineerd voor de nationale renovatieprijs 2009. Ontwerp: Kokon architecten in opdracht van Stam + De Koning.
windv2opdrachtgever: Amstelland Vastgoed, Eindhoven
architecten: Van Sambeek & Van Veen, 24 appartementen
Hulshof & Compagnons, 26 appartementen
Atelier Zeinstra, Van der Pol, 24 appartementen
ontwerp windscherm: Hugo Vrijdag, Eindhoven
windtechnische adviezen: Climatic Design Consult

laak1Ten noorden van Amersfoort verrijst de nieuwbouwwijk Vathorst. In de nieuwe wijk komt een gebouw met geclusterde voorzieningen zoals:
  • basisscholen;
  • buitenschoolse opvang;
  • kinderdagverblijf;
  • gymnastieklokaal;
  • schoolwoningen.

kantonDe Rijksgebouwendienst heeft voor het ministerie van Justitie een nieuw kantongerecht te Bergen op Zoom ontwikkeld. Kernbegrippen voor het gebouw zijn duurzaam bouwen en ingetogen architectuur. In het gebouw zijn watervoerende leidingen in de vloeren, betonkernactivering, en koude- en warmteopslag in de bodem toegepast.

marnix1Op de plaats van het oude zwembad "Marnix" verrijst een nieuw multifuntioneel complex met nieuw zwembad, sporthal, fitnessruimte en kantoren.

bangkok1De Nederlandse ambassade in Bangkok bestaat uit een nieuwe kanselarij en een bestaande residentie. Uitgangspunt was dat ook in een tropisch klimaat moet worden voldaan aan comfort eisen die in Nederland gangbaar zijn.


sottSign o' the Times uit Best levert vele soorten folies waaronder folies voor op glas in gebouwen. Om haar dealers een instrument te geven waarmee zij snel het thermisch effect van een folie op een gebouw kunnen bepalen, vroeg zij CDC daarvoor een computerprogramma te ontwikkelen. Door enkele kenmerkende variabelen van een ruimte in te voeren, zijn thermische en energetische effecten van diverse folietypen snel met elkaar te vergelijken. Het programma geeft het temperatuurverloop en bespaarde energiegebruik per folie. De invoer kan globaal of gedetailleerd opgegeven worden.

IMG_1257De Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem is geconcentreerd aan het Overlangs: aan de oever van de Rijn was al een deel gehuisvest in een gebouw van architect Rietveld, dat recentelijk is gerenoveerd. Naast dit gebouw is een uitbreiding voor de faculteit dans en theater gerealiseerd onder de grond waardoor het uitzicht op het gebouw van Rietveld intact blijft.

ceramiqNaast de gebruikelijke bouwfysische adviezen bij nieuwbouw heeft Climatic Design Consult een uniek natuurlijk ventilatiesysteem voor dit gebouw ontworpen. De in het oog springende zonneschoorstenen zorgen het grootste deel van het jaar voor een natuurlijke en dus energiezuinige afvoer van de ventilatielucht.

 

Raadhuis, ZwijndrechtHet architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok ontwierp het stadhuis van Zwijndrecht dat in 1933 is gebouwd. Projectarchitect was ingenieur P. Verhagen. In opdracht van de gemeente Zwijndrecht maakt HVE-architecten uit Den Haag een plan voor renovatie/restauratie.

gm1opdrachtgever en architect: Wessel de Jonge architecten, Rotterdam
bouwfysica en installatieconcept: Climatic Design ConsultonRenovatie van het hoofdkantoor van de voormalige Oranje Nassaumijn ten behoeve van hergebruik door NITG-TNO 1997. Het gebouw is een jong monument, ontworpen door Roosenburg in 1932. De architect heeft aanzicht, eigenschappen en interieur van het gebouw zoveel mogelijk gerestaureerd.

wiebengaDit Rijksmonument (uit 1912) is ontworpen door Wiebenga voor de Ceramique-fabrieken. Rossi restaureerde het gebouw in de negentiger jaren. De gemeente Maastricht heeft voor deze hal, meestal aangeduid als de Wiebengahal, de haalbaarheid van herbestemming tot archeologisch centrum laten onderzoeken.

welschap
Het luchthavengebouw van het voormalig vliegveld Welschap heeft een nieuwe bestemming gekregen. Gelegen in de nieuwe woonwijk Meerhoven dient dit gebouw als informatiecentrum voor toekomstige bewoners. Later zal het gebouw een andere openbare functie krijgen. Het gebouw, een ontwerp van Dirk Roosenburg, is een rijksmonument. Het gebouw is zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht met enkele aanpassingen om hergebruik mogelijk te maken.

opdrachtgever: gemeente Eindhoven
architect: Jan van den Burg, Eindhoven
installatietechniek: Deerns Raadgevende Ingenieurs, Eindhoven
constructeur: Van der Laar Physicon, Eindhoven
bijdrage CDC: bouwfysica en installatieconcept
vermeer1In de voormalige Vermeerschool aan de Vermeerlaan te Hilversum komen zestien nieuwe apartementen. Het markante monumentale gebouw uit 1921 wordt ingrijpend verbouwd, maar behoud z'n historische uitstraling.

Van Nelle Ontwerpfabriek, RotterdamCDC is als bouwfysisch en installatietechnisch adviseur betrokken bij de herbestemming van de gebouwen op het terrein van de voormalige Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

  

catharijneconvent Ten behoeve van de renovatie van Museum Catharijne Convent te Utrecht heeft Climatic Design Consult een onderzoek uitgevoerd naar de zontoetreding, daglichttoetreding, akoestische en vochttechnische aspecten.

CDC in beeld

Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC
CDC participeerde in de winnende tender voor deelgebied C/D van Podium Lelylaan: Het Cornelium

upd OZ ThePodium Native copyrightWAX
Impressie van OZ.

Het Cornelium beslaat de kavels C en D van Het Podium Lelylaan. Een extensieve ontwikkeling tussen station Lelylaan en de westelijke A10. Beide kavels zijn onlosmakelijk met elkaar verbouwen in een monumentale en nieuwbouw opgave. Monumantaal vanwege het jonge monemunt van Ingwersen (https://www.architectuur.org/ingwersen.php).
BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel
Samen met Dura Vermeer, Villanova, Wessel & Van Geffen, Lomans en Tentij won CDC de tender voor de uitbreiding van basisschool de Kameleon: Kameleon
dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.

Jacobskerk Vlissingen

In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.